Amerykańskie ,srebrne monety zwłaszcza stare – popularne wśród Numizmatyków

Do jednych z najbardziej popularnych kolekcji numizmatycznych na świecie, należy z pewnością Kolekcja “Amerykańskie srebrne dolary”. Zwykle wszystkie amerykańskie srebrne monety pamiątkowe mają jakieś znaczenie historyczne oraz walory edukacyjne. W ciekawy sposób ukazują one postęp i osiągnięcia Nowego Świata. “Amerykańskie Srebrne Dolary” są emitowane przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Aby jednak mogły one podjąć wybijanie, zgodnie z tradycją potrzebna do tego jest zgoda Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zwiększa to jeszcze wartość tych monet. W kolekcji tej znajdują się min. Srebrna półdolarówka – Wystawa Kolumba , Srebrna półdolarówka – Booker T. Washington, Srebrny dolar – 200 lat Konstytucji USA, Srebrna półdolarówka – JFK i wiele innych. Są to bardzo poszukiwane na rynku numizmatycznym monety, a co się z tym wiąże ich ceny również są wysokie. Ale nie zniechęca to kolekcjonerów z całego świata. Każdy chce mieć w swojej kolekcji te popularne monety więc nie zważa na ich ceny.

This entry was posted in Monety and tagged , , , , . Bookmark the permalink.